Polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych, przechowywania informacji lub ich uzyskiwania do nich dostępu w Twoich urządzeniach (tzw. telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych) i dotyczy wyłącznie strony działającej w sieci web pod adresem https://zaprojektujswojezycie.pl/ (dalej również jako “Serwis”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZSZ.Media Maciej Filipkowski S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-491) przy ul. Marii Konopnickiej 6 lok. 220, KRS nr 0000937050 (dalej jako “Administrator”)

Polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z przeglądaniem Serwisu oraz korzystaniem z jego funkcjonalności.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@zsz.media.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu: 
  • wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność Administratora w ramach newslettera;
  • umożliwienia Ci wyświetlania w Serwisie treści publikowanych na blogu, stanowiącym część Serwisu, oraz innych treści publikowanych w Serwisie, w tym nagrań podcastu “Zaprojektuj Swoje Życie”;
  • marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, w celach statystycznych, w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jak również w celu udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień w przypadku kontaktu użytkownika z Serwisem oraz rozpatrywania reklamacji.
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej “RODO”), w tym:
  •  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu, w tym wyświetlania w Serwisie treści publikowanych na blogu, stanowiącym część Serwisu, oraz innych treści publikowanych w Serwisie, w tym nagrań podcastu “Zaprojektuj Swoje Życie”, jak również świadczenie usługi dystrybucji newslettera;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw, co obejmuje dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, 
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Serwisu oraz sposobu korzystania z Serwisu w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, 
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu oraz reklamie działalności Serwisu, jak również utrzymaniu relacji z użytkownikami oraz odpowiedzi na kontakt ze strony użytkowników. 
 3. Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez Administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:
  • a. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez Administratora Twoich danych;
  • b. gdy Administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
  • c. gdy Administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu. Chodzi w szczególności o sytuację przekazania (ujawnienia) danych do następcy prawnego Administratora;
  • d. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
   Wszystkie powyższe przypadki są praktykami w pełni zgodnymi z RODO. Podmiotami, którym Administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie dostawca systemu mailingowego i usługi hostingu.
 4. Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Aby przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • istnienia jednej z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych i celu przetwarzania tych danych (np. przez okres korzystania z usługi newslettera);
  • w którym Administrator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe stosownie do obowiązujących przepisów prawa;
  • w którym istnieje konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 6. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora: (i) sprostowania, usunięcia Twoich danych osobowych, prawo żądania dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Ci tylko w sytuacjach, w których spełnione są wymogi prawne takiego żądania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Ci także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.
 7. Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail, imię i nazwisko) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych, jak również nie będziesz miał możliwości skorzystania z formularza kontaktowego za pośrednictwem którego możliwy jest kontakt z Administratorem.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

§ 3 PRZECHOWYWANIE INFORMACJI LUB UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI JUŻ PRZECHOWYWANEJ NA TELEKOMUNIKACYJNYM URZĄDZENIU KOŃCOWYM

Strona nie zbiera w sposób automatycznych żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w tzw. ciasteczkach (ang. cookies). Strona wykorzystuje względem użytkowników tzw. stałe i sesyjne pliki cookies. Ilość plików cookie zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna — wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanego przeglądarki i wtyczek oraz ich ustawień. Sesyjne pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w ich parametrach czas — może to być czas sesji, czas określony z góry lub czas do ich usunięcia przez użytkownika. Strona wykorzystuje następujące typy plików cookie:

 1. Pliki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności.
Dostawca cookieNazwa cookieCzas przechowywania
cookie
Typ cookieOsoby trzecie uzyskujące
dostęp do cookies
WordPressPHPSESSIDdo zakończenia sesji przeglądaniaNiezbędneZenbox Sp. z o.o.
Google_ga2 lataAnalityczneGoogle LLC
Google_gid1 dzieńAnalityczneGoogle LLC
Google_gat1 minutaAnalityczneGoogle LLC
Mailerliteprism_1 miesiącAnalityczneMailerlite
DoubleClickIDE1 rokMarketingoweGoogle LLC
YouTubeYSCdo zakończenia sesji przeglądaniaAnalityczneGoogle LLC
YouTubeyt.stałeAnalityczneGoogle LLC
YouTubeyt-do zakończenia sesji przeglądaniaNiezbędneGoogle LLC

§ 4 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

WordPress – pliki zapewniane przez tego dostawcę umożliwiają korzystanie z zawartości strony w sposób prawidłowy, pozwalają dopasować jej zwartość do urządzenia i dbają o podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych – nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku blokady niektóre elementy strony nie będą działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, a podmiot trzeci uzyskujący do nich dostęp to dostawca usługi hostingu.

Google – pliki zapewniane przez tego dostawcę przechowują informację na temat sposobu, w jaki przeglądasz naszą witrynę oraz pozwalają nam na tworzenie raportów analitycznych dotyczących jej stanu. Zbierane dane dotyczą ilości użytkowników witryny, tego, jak na nią trafili, oraz jakie podstrony przeglądali.

Mailerlite – pliki zapewniane przez tego dostawcę przechowują informację na temat sposobu, w jaki przeglądasz naszą witrynę po trafieniu na nią za pomocą newslettera. Dzięki nim możemy określić, czy treści które Ci wysyłamy są dla Ciebie przydatne i angażujące.

DoubleClick – pliki zapewniane przez tego dostawcę przechowują informację na temat sposobu, w jaki wchodzisz w interakcję z reklamami wyświetlanymi na naszej stronie internetowej.

YouTube – pliki zapewniane przez tego dostawcę przechowują informację na temat filmów wideo, które oglądasz na naszej stronie internetowej. Niektóre z nich są niezbędne do tego, aby prawidłowo wyświetlić Ci materiały wideo znajdujące się na platformie YouTube. Ich zablokowanie może uniemożliwić Ci oglądanie treści dostarczanych przez ZSZ.Media na stronie zaprojektujswojezycie.pl.


§ 5 BLOKADA COOKIES

 1. Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 3. Brak zmiany domyślnych ustawień Twojej przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z przepisami polskiego prawa zaprojektujswojezycie.pl przyjmuje, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Zgoda tak wyrażona może być w każdym momencie wycofana.
 4. Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody wyrażonej za pośrednictwem opcji przeglądarki jest szczegółowo opisane na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek — poniżej znajdziesz hiperłącza do tych najpopularniejszych:
  a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  c. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  e. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 5. Masz możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:
  a. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  b. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN